آهنگ جدید معین بنام جان من با متن ترانه

متن کامل ترانه معین بنام جان من

جان تو جانه من حاکمو قربانِ من
سفره ی خوان من طعم لبت نانِ من
خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو نوش کنم
شاه شیرین بیان صورت خندان من
حکم به کشتار بده بنده و قربانی ام

از تو آزادم آن لحظه که زندانی ام
زان به تو بوسه بر آه جگر سوز من
مُهر دیوانگی طالعه پیشانی ام
عشق دیوانه
زهر جانانه
از تو مینوشمو سرمستو سبک بال من
بیت ویرانی شعر ایرانی
از تو میخوانم و شب نقطه ی بیدار منم
جان تو جانه من حاکمو قربانِ
من سفره ی خوان من طعم لبت نانِ من
خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو نوش کنم
شاه شیرین بیان صورت خندانه من

عطش روی تو دارم شب دیدار باش
نفسه خفته ی بی عاطفه بیدار باش
هوس عطر تو هست و تب آغوش نیست
صحبت از موی تو هست و گوش تو گوش نیست
ای دل ای عاشق موج بی قایق
میروی تا بزنی سر به کدامین سنگ

ای دل ای تنها مستو بی پروا
بی سپر میبری ام سمت کدامین جنگ

جان تو جانه من حاکمو قربانِ
من
سفره ی خوان من طعم لبت نانِ من
خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو نوش کنم
شاه شیرین بیان صورت خندانه من

جان تو جانه من حاکمو قربانِ
من
سفره ی خوان من طعم لبت نانِ من
خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو نوش کنم
شاه شیرین بیان صورت خندانه من

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *