لیلی گلستان خواستم شد!

لیلی گلستان، مترجم نامدار به تازگی چیزهایی بر سکوی «تداِکس تهران» گفت که تاکنون از دهان “هیچ” زن ایرانی بر سکوی هیچ سخنرانی نشنیده‌اید. «خواستم؛ شد!» او از عشق و دلدادگی گفت، از ایستادگی‌اش و پیداکردن راهش. لطفا به هیچ عنوان این ویدیو را از دست ندهید!
ما با شنیدن حرف‌های #لیلی_گلستان، مترجم و مجموعه‌دار برجسته، ناگزیریم به پرسش‌هایی از این دست جواب بدهیم: «چنین زنانی تاکنون کجا بوده‌اند؟ چرا ما آنان را در میان تصمیم‌گیرندگان نمی‌بینیم؟ اگر کسانی چون او وزیر فرهنگ یا رییس جمهور بودند، جامعه به چه سمتی می‌رفت؟
او موفقیت خود را مدیون یک تفکر است: ما از زندگی طلبکار نیستیم، به آن بدهکاریم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *