اگر فرار مغز‌ها کردی سوئیس نرو


اگر هم رفتی‌ تو پارک نرو، باد شدید میاد همه چی‌ آدم مییفته??

استندآپ کمدی جنجالی مجیدافشاری در خندوانه با اشاره به رئیسی،آزاده نامداری، مداح‌ها، احمدی‌نژاد، ژن خوب، شعار تا ۱۴۰۰ روحانی و…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *