واقعیات تلخ جامعه ایرانی ما از زبان زینب موسوی

سعی کنیم جای اینکه رگ های گردنمون بزنه بیرون, در مسیر حل مسائل بکوشیم و نه در پنهان کردن آنها و پاک کردن صورت مساله !

 

خود من هر وقت با یکی از همکاران خارجی در محل کار کم میاوردم میگفتم ما ایرانی ها, بیش از ۷۰۰۰ سال تاریخ و فرهنگ داریم….

ایشون میگفت, این ۷۰۰۰۰ سال فرهنگ رو باید یک جا نشون بدین , آیا اسید پاشی, فساد, فحشا, دزدی, تجاوز, ضرب و جرح زن و فرزند, اعتیاد, دروغ, ریا, تظاهر , اختلاص , مال مردم خوری, دشمنی با همه کس و همه چیز …نشون ۷۰۰۰ سال فرهنگه ؟!!!

جوابی نداشتم بهش بدم .
تا قبول نکنیم که مشکلی وجود داره, راه حلی هم برای اون مشکل پیدا نخوهد شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *