37 عیبِ ما ایرانی‌ها از نگاه صادق هدایت

:

۱-اکثر ما ایرانی‌ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.
۲-اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.
۳-با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.
۴-به بدبینی بیش از خوش‌بینی تمایل داریم.
۵-بیشتر نواقص را می‌بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی‌کنیم.
۶-در هر کاری اظهار فضل می‌کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.
۷-کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.
۸-غالباً مهارت را به دانش ترجیح می‌دهیم.

۹-بیشتر در گذشته به سر می‌بریم تا جایی که آینده را فراموش می‌کنیم.
۱۰-از دوراندیشی و برنامه‌ریزی عاجزیم و غالباً دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.
۱۱-عقب افتادگی‌مان را به گردن دیگران و توطئه‌ی آنها می‌اندازیم، ولی برای جبران آن قدمی بر نمی‌داریم.
۱۲-دائماً دیگران را نصیحت می‌کنیم، ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی‌کنیم.
۱۳-همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه ۹۰ می‌گیریم.
۱۴-غربی‌ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند، ولی ما شاعر و فقیه!
۱۵-زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی‌ها علم شیمی را گسترش دادند.
۱۶-زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی‌ها علم نجوم را بنا نهادند.
۱۷-هنگامی که به هدف‌مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بدبیاری می‌گذاریم، ولی هرگز به تجزیه و تحلیل علل نمی‌پردازیم.
۱۸-غربی‌ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می‌دهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان می‌کنیم.
۱۹-مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می‌گذاریم.
۲۰-غربی‌ها و بعضاً دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می‌شناسند.
۲۱-در ایران کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد.
۲۲-فکر می‌کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می‌کنیم.
۲۳-برای تصمیم‌گیری بعد از تمام بررسی‌های ممکن آخر کار استخاره می‌کنیم.
۲۴-همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.
۲۵-به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می‌کنیم که کسی که عیب ما را می‌گوید بدخواه ماست.
۲۶-چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.
۲۷-به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می‌دهیم.
۲۸-وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.
۲۹-در غالب خانواده‌ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.
۳۰-اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.
۳۱-اکثراً رابطه را به ضابطه ترجیح می‌دهیم.
۳۲-تنبیه برایمان راحت‌تر از تشویق است.
۳۳-غالباً افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.
۳۴-اول ساختمان را می‌سازیم بعد برای لوله کشی،کابل‌کشی و غیره صدها جای آن را خراب می‌کنیم.
۳۵-وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.
۳۶-قبل از قضاوت کردن نمی‌اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی‌کنیم.
۳۷-شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می‌دانیم….

You may also like...

1 Response

  1. Mehdi Amiri says:

    جملات قابل تاملی به نام صادق هدایت در مورد رفتار و کردار ما ایرانیان که اکثرا هم به نظر من کاملآ درست است اما چیزی که به نظر من صحیح نیست , چسبوندن اینجور سخنان به صادق هدایت است!
    هدف وصل کردن این سخنان به هدایت فقط برای بالا بردن وزن این جملات است.
    مثل بسیاری جملات دیگر که از قول دکتر شریعتی و دکتر حسابی و احمد شاملو….. و دیگران نقل میکنن!
    گذشته از نثر این جملات که به زمان ایشون نمیخوره که میشه گفت که اون اشکالی نداره و ممکنه شخصی طرز بیانشو تغییر داده باشه اما اصولا هر کسی درباره زمان و مکانی که درش زندگی میکنه میتونه صحبت کنه, این جملات اصلا به ۵۰-۶۰ سال قبل نمیخوره اون زمونا , ایرانی ها هنوز مرام داشتن, همه به این بدی نبودن این وضع کاملا اوضاع ما ایرانی های امروزه که همه چی رو غیر از ریاکاری و تظاهر زیر پا گذاشتیم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *