یادش بخیر, این PLAY STATION ما بود!

با همین دمپایی ها, فوتبالم بازی میکردم! گل کوچیک, تو کوچه, مهمونی هم میرفتیم!

بهشون میگفتن اوتافوکو, عاشق اینا بودم, هنوزم یک جفت دارم, همین الان پامه!
اینا البته شبیهن, اصل نیستن , ما اوتافوکوی اوریجینال داشتیم! 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *