مولانا با صدای شاملو: دوش چه خورده ای دلا

دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای
بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن
روز الست جان تو خورد میی ز خوان تو

خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن


دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی
بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

ای دل پاره پاره‌ام دیدن او است چاره‌ام
اوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد
ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن
ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو
گرگ تویی شبان منم خویش چو من شبان مکن

باده بنوش مات شو جمله تن حیات شو
باده چون عقیق بین یاد عقیقکان مکن
باده عام از برون باده عارف از درون
بوی دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن

از تبریز شمس دین می رسدم چو ماه نو
چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکن

دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن

با صدای شهرام ناظری , سالار عقیلی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *