قسمتی از فیلم هندی شعله با دوبله سبزواری!!

 

بسیار جالبه!
واسه من که خیلی جالبه ,کوه و بیابوناشم مثل طرفای خودمونه! 🙂

دم همشهریا گرم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *