کدام فوتبالیستها بیشترین درآمد رو دارن ؟!

ببینین این مفت خورا چه پولایی میگیرین اونوقت ما میشینیم جلو تلویزیون واسه اینا هورا میکشیم و تو سر کله همدیگه میزنیم!
ناراحت هم هستیم که نکنه یکوقت خدای نکرده این عزیزان رو چونکه مالیات ندادن ببرن زندون!!

خودمون پول نداریم بریم نیم کیلو گوشت از قصابی بخریم !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *