جملات و اصطلاحات مفید آلمانی برای توریست ها

 

 این حتمی است  داس ایست زیشر  Das ist sicher.
 دقیقا نمی دانم  ایش وایس نیشت گِناو  Ich weiss nicht genau.
 شما باید این را بدانید داس موسن زی ویسن   Das mussen Sie wissen.
 من نمی توانم این کار را بکنم  دیزِ آربایت کان ایش نیشت ماخِن  Diese arbeit kann ich nicht machen
 این خیلی مهم است  داس ایست زهِر ویشتیگ  Das ist sehr wichtig.
 چیزی نگفتم  ایش زاگته نیشتس  Ich sagte nichts
 این طبیعی است.بدیهی است  داس ایست ناتو(ر)لیش  Das ist natürlich
 من نمیفهمم  ایش فِشتیه نیشت  Ich Verstehe nicht
 هنوز خیر  نُخ نیشت  Noch nicht
 خیلی دیر است  اِس ایست زِهِر شپِت  Es ist sehr spät.
 نام من ….. هست  ماین نامه ایست … Mein Name ist
 الان میام  ایش کمه گِلایش  Ich komme gleich
 این خیلی زیاد است  داس ایست تسو فیل  Das ist zu viel.
 او هنوز نیامده  ار ایست نخ نیشت دا  Er ist noch nicht da.
 اینجا- آنجا  هیِر(آ)- دُرت  Hier -Dort
 من توریست هستم  ایش بین توقیست  Ich bin Tourist
 بزودی  بالد  Bald
 بزودی می بینمت  بیس بالد  bis bald
 شما اشتباه می کنید  زی ایقِن زیش  Sie irren sich.
 واضح است که  اِس لویشتِت آین داس … Es leuchtet ein,dass

 

 آیا انگلیسی صحبت می کنید؟  شپرِشِن زی اِنگلیش ? Sprechen Sie Englisch
 من آلمانی صحبت نمیکنم.  ایش شپرِشه کاین دُویچ  Ich Spreche Kein Deutsch
 اسم شما چیست؟  وی هایسِن زی  ? Wie heissen Sie
 اسم شما چیست؟  واس ایست ایر نامه ? Was ist Ihr Name
 نام من امره است.  ایش هایسه امره  Ich heisse Emre.
 لطفا یک دقیقه صبر کنید  بیته وارتن زی آینِن مُمِنت  Bitte warten Sie einen Moment
 هر چی میگم عمل کنید  تون زی واس ایش اینِن زاگه . Tun Sie was ich Ihnen sage
 من نمی دانم  ایش وایس اِس نیشت . Ich weiss es nicht
 اینکار را نکنید  تون زی داس نیشت  Tun Sie das nicht
 چه چیزی می خواهید؟  واس وُلِن زی ?Was wollen Sie
  نشان بدهید تسایگِن زی ! Zeigen Sie
 کجا میشه آب پیدا کرد؟  وُ فیندِت مان واسِر ?Wo findet man Wasser
 آیا شما حاضر هستید؟  زیند زی فرتیگ ? Sind Sie fertig
 من حاضر هستم  ایش بین بِقایت  Ich bin bereit
 تو کی هستی؟  وِر بیست دوو ? Wer bist du
 اسم تو چیست؟  وی هایست دوو؟ ? Wie heisst du
 چکار می کنی؟  واس ماخست دوو؟ ?Was machst du
 چرا؟  واقوم ? Warum
 لطفا قدری آهسته تر صحبت کنید  بیته شپرِشِن زی لانگزامر  Bitte sprechen Sie langsamer.
 بعدا  شپِتِر  Später
 بیایید اینجا  کُمِن زی هیِر ! Kommen Sie hier
 بگویید!  زاگن زی ! Sagen Sie
 چه می گویید؟  واس زاگن زی ? Was sagen Sie
 این چه هست؟  واس ایست داس ? Was ist das
دنبال من بیایید  فُلگِن زی میر ( آ )  Folgen Sie mir
 در را باز کنید  اُفنِن زی دی توور ( آ ) ! Öfnnen Sie die Tür
 سیگار کشیدن ممنوع  قاوخِن فِبُتِن  Rauchen Verboten
 عجله کنید  بآیلِن زی زیش ! Beeilen Sie sich
 به کجا می روید  وُهین گِهِن زی ? Wohin gehen Sie
 من باید بروم  ایش موس گهن  Ich muss gehen
 من وقت ندارم  ایش هابه کاینه تسایت   Ich habe keine Zeit
 نزدیک تر بیایید  کُمِن زی نِهِر ! Kommen Sie näher
 به چه فکر می کنی؟  وُقان دِنکِن زی ? Woran denken Sie
چه باید بکنم؟  واس زُل ایش ماخِن  Was soll ich machen
 کجا کار می کنید؟  وُ آبایتِن زی ? Wo arbeiten Sie

 

 

صبح بخیر گوتِن مُرگِن Guten Morgen
 روز بخیر  گوتِن تاگ  Guten Tag
 عصر بخیر  گوتِن آبِند  Guten Abend
 شب بخیر گوته ناخت  Gute Nacht
 خدا حافظ  آوف ویدر ( آ ) زیهِن  Auf Wiedersehen
 خواهش می کنم! لطفا!  بیتِ  Bitte!
 متشکرم  دانکه ! Danke
 بفرمائید!  بیتِ شُون ! Bitte schön
 خیلی  زِهِر  Sehr
 خیلی خوب  زهر گوت ! Sehr gut
 سپاسگزارم، خیلی ممنون  فیلِن دانک !Vielen Dank
 معذرت میخوام  اِنتشول دیگونگ  Entschuldigung
 معذرت میخوام  فِرتسای هونگ  Verzeihung
 البته، معلوم است  نا کلار  Na,Klar
 بله  یا  Ja
 خیر  ناین  Nein
 خوشوقتم  آن گِنِم  Angenehm
 خیلی خوشوقتم  زهر آن گِنِم  Sehr Angenehm
 خداحافطی خودمونی(بای بای)  چوس  Tschüs
  مسلم است، معلوم است داس ایست دُخ کلار  Das ist Doch Klar
 شما حق دارید  زی هابِن قِشت  Sie haben recht
 اینجا بفرمائید بنشینید  زِتسِن زی زیش هی یِر هِر  Setzen Sie sich hierher
 معذرت می خواهم  انت شول دیگِن زی  Entschuldigen Sie
 فکر خوبی است داس ایست آییِ گوته گِدانکه  Das ist einer gute Gedanke
تو را دوست دارم.  ایش لیبه دیش  Ich liebe dich
 خانمها و آقایان دامِن اُند هِقِن  Damen und Herrn
 احوال شما چطور است؟  وی گِت اِس اینِن ?Wie geht’s ihnen
 خوب هستم  اِس گِت میِر ( آ ) گوت . Es geht mir gut
 متشکرم، خیلی خوب  دانکه زهر گوت  Danke ,sehr gut
 اهمیتی ندارد. مهم نیست  ماخت نیشتس ! Macht nichts

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *