لیست آدرس و شماره تلفن بستنی فروشی های یزد

 

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
2376 بستنی فروشی بستنی سالار سیدمهدی پوردهقان طزرجانی 8260085 یزد منطقه  3  شهرداری  –  صفائیه خ تیمسارفلاحی مجتمع تجاری
2377 بستنی فروشی بستنی گلشن علی محمدثناگو 6269822 یزد منطقه  1  شهرداری  –  خ فرخی روبرو مجتمع ستاره
2378 بستنی فروشی آبمیوه تک حسن احمدی 6260154 یزد منطقه  2  شهرداری  –  میدان بهشتی جنب بانک صادرات
2379 بستنی فروشی توچال محبوبه بحری 6262280 یزد منطقه  2  شهرداری  –  ب طالقانی جنب دبیرستان دخترانه شاهد
2380 بستنی فروشی بستنی جوپار صفاامینی حاجی آبادی 8213324 یزد منطقه  3  شهرداری  –  شهرک دانشگاه میدان فرهنگ پ8
2381 بستنی فروشی بستنی آبمیوه سیدحسن دشتکی 6234394 یزد منطقه  2  شهرداری  –  میدان شهیدبهشتی جنب پاساژکویتیها
2382 بستنی فروشی دهقانی فرهاددهقانی نجم آبادی 6253727 یزد منطقه  2  شهرداری  –  اکرم آبادخ شهیدمداح جنب کارتن سازی
2383 بستنی فروشی عابدی مجومرد ثریا عابدی مجومرد 6268416 یزد منطقه  2  شهرداری  –  خ امام جنب پ جواهر
2384 بستنی فروشی بستنی وآبمیوه شاهرخ نسرین پی 8248690 یزد منطقه  3  شهرداری  –  خ تیمسارفلاحی بعدازهتل صفائیه مجتمع پارسیان
2385 بستنی فروشی گلناز مهناز نعیم آبادی 6285749 یزد منطقه  2  شهرداری  –  خ مسکن جنب سوپر دریا
2386 بستنی فروشی بستنی فروشی باغ ملی کاظم همتی 6220689 یزد منطقه  1  شهرداری  –  خ فرخی نبش میدان آزادی
2387 بستنی فروشی مجید مجید سلیمانی راد 8259465 یزد منطقه  1  شهرداری  –  خیابان فهادان روبروی درمانگاه
2388 بستنی فروشی بستنی یاوری علی یاوری نعیم آبادی 6262466 یزد منطقه  2  شهرداری  –  خ دهم فروردین روبروهیئت موسی ابن جعفر
2389 بستنی فروشی حاجی حسین حسین گذشتی یزدی 7239236 یزد منطقه  3  شهرداری  –  آزداشهربین سوم وچهارم سمت راست
2390 بستنی فروشی بستنی فروشی باباسیف الله سکینه محرومیان 6223194 یزد منطقه  0  شهرداری  –  ب امامزاده جعفرک مصلی
2391 بستنی فروشی بستنی فروشی جعفری محمدرضاجعفری زارچ 6264928 یزد منطقه  0  شهرداری  –  خ قیام روبروی مسجدریگ
2392 بستنی فروشی بستنی نیما سیدعلی محمدطاهری منش 6233327 یزد منطقه  2  شهرداری  –  خ کاشانی جنب سینماایران
2393 بستنی فروشی یلدا علی اکبردهقان طزرجانی 6221456 یزد منطقه  2  شهرداری  –  میدان امیرچقماق ک مازارچی طبقه همکف
2394 بستنی فروشی بستنی جاور مسعودجاور 6268416 یزد منطقه  1  شهرداری  –  خ فرخی روبرو بیمارستان
2395 بستنی فروشی بلوط سیدمحمدرضاسیفتی 6222537 یزد منطقه  2  شهرداری  –  خ امام جنب تعاونی 17
2396 بستنی فروشی بستنی غنچه محمدحسین خیراندیش 7242568 یزد منطقه  3  شهرداری  –  ب باهنرجنب ک مسلم ابن عقیل
2397 بستنی فروشی نارنج وترنج سیدعلیرضامشکاتی 6229270 یزد منطقه  2  شهرداری  –  ب منتظرقائم روبروی بیمه البرزطبقه اول

http://www.irannamayeh.com/

Leave a Reply