متن آهنگ جوونی از عباس قادری
تو جوونی ما جوونیم بگو دردت و بدونیم
هرچی گفتی از دلو جون به گوش یارت میخونیم
می دونم هیچ کسی با من شریک غم نمیشه
می دونم یه ذره از غصه ی من کم نمیشه
نمی خوام سنگ من و کسی به سینه بزنه
می دونم آبی که ریخت روی زمین جمع نمیشه
نمیخوام نمیخوام نمیخوام نمیخوام
نمی خوام قصه ی جانسوزم و هیچکس بدونه
عشقه دیروز غم امروزم و هیچکس بدونه
نمی خوام تا زنده ام بجز خدا و من و او
رازه عشق خانمانسوزم و هیچکس بدونه
اگه غصه دلم و هزار و یک تیکه کنه نمیگم دردم چیه
اگه چشمام به جای اشک خونه دل چیکه کنه نمیگم کار کیه
ترانه آهنگ جوونی از عباس قادری
نمی خوام تا زنده ام بجز خدا و من و او
رازه عشق خانمانسوزم و هیچکس بدونه
اگه غصه دلم و هزار و یک تیکه کنه نمیگم دردم چیه
اگه چشمام به جای اشک خونه دل چیکه کنه نمیگم کار کیه

دیدگاهتان را بنویسید