لیست آدرس و شماره تلفن بیمارستان های استان کرمانشاه

 

1 شهيددکتربهشتي کرمانشاه کرمانشاه  خيابان شريعتي 7277708-0831
2 امام رضا (ع) کرمانشاه كرمانشاه‌ سرخه ليژه – بلوار پرستار 34276301
3 شهدا کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار شهيد بهشتي جنب استاديوم آزادي 0831-8354113
4 امام حسين (ع) کرمانشاه كرمانشاه‌ کرمانشاه – طاقبستان – نرسيده به پارک کوهستان 3-4274641
5 رازي کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار شهيد بهشتي پشت بيمارستان طالقاني 8367996
6 520 کرمانشاه كرمانشاه‌ خ دانشجو – بلوار دانشجو – روبروی پادگان شهید همت 18-7272016
7 شهداء هرسين هرسين‌ بلوار شهداء08323224820 0832-3221148
8 امام خميني (ره) سنقر سنقر ميدان شهرداری 08384221461-64
9 شهدا سرپلذهاب سرپل‌ذهاب‌ بلوار راه کربلا روبروی ترمینال 08342230830
10 امام علي (ع)- کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار شهيد بهشتي- جنب دانشگاه علوم پزشکي- بيمارستان قلب و عروق امام علي (ع) 8362970-0831
11 طالقاني کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار شهيد بهشتي بيمارستان طالقاني 8367984
12 حضرت معصومه (س) کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار شهيد شيرودي (طاق بستان ) نرسيده به سه راه مسکن 4247005
13 بيستون کرمانشاه كرمانشاه‌ بلوار کيهانشهر جنب شهرک رسالت 7-8321701
14 امام خميني (ره) کرمانشاه كرمانشاه‌ خيابان نقليه 08317279104
15 شهيد فهميده کرمانشاه كرمانشاه‌ خيابان منزه بيمارستان شهيد فهميده 7226768
16 معتضدي کرمانشاه كرمانشاه‌ ميدان فردوسي 52-7246350
17 سجاد کرمانشاه كرمانشاه‌ خيابان بهار – بيمارستان سجاد 7253607
18 سينا کرمانشاه كرمانشاه‌
19 چهارمين شهيد محراب کرمانشاه كرمانشاه‌ دولت آباد
20 فارابي کرمانشاه كرمانشاه‌ ميدان ايثار ابتدای بلوار دولت آباد 8264162
21 شهيد چمران کنگاور كنگاور ميدان امام 48223042
22 دکتر معاون صحنه صحنه‌ بلوار امام 3222572-0838
23 امام خميني (ره) اسلام آباد غرب اسلام‌ابادغرب‌ خ شهيد چمران بيمارستان امام خميني (ره) 08325228596
24 حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشيرين قصرشيرين‌ قصرجديد 08354223873
25 الزهراء (س) گيلان غرب گيلانغرب‌ بلوار بسیج کدپستی 67881-93764 3226460_0835
26 قدس پاوه پاوه‌ ابتداي شهر خيابان کمربندي 7225254-7225452
27 حضرت رسول (ص) جوانرود جوانرود خيابان برادران اميني 6957-0832622
28 مركز آموزشي درماني فوق تخصصي دكتر محمد كرمانشاهي كرمانشاه‌ چهارراه هلال احمر روبروی حسینیه اندیشه پاک 7218211
29 كلينيك ويژه مادر كرمانشاه‌ 22 بهمن سی متری اول 08317239023
30 كلينيك فوق تخصصي دانشگاه كرمانشاه‌ کرمانشاه 7277700
31 كلينيك ويژه دانشگاه شماره 1 كرمانشاه‌ کرمانشاه 7230003

http://www.irancityinfo.com/

 

 مشخصات بیمارستانهای استان کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ مسمومیت ٬ سوختگی ٬ ICU

بیمارستان امام علی (ع)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU

بیمارستان چهارمین شهید محراب

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1367 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 95 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ پیوند اعضا ٬ اورژانس

بیمارستان دکتر بهشی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1337 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 93 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان دکتر پرندیان

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1345باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1356باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 85 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1361باظرفیت 205 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 202 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان شهید فهمیده

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1352 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 213 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ انکولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU

بیمارستان فارابی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان معتضدی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1335 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 190 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان

بیمارستان مهدیه

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1353باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان اسلام آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، روانپزشکی ، پوست ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

بیمارستان قدس پاوه

این بیمارستان در شهرستان پاوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان سر پل ذهاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سنقر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان معاون

این بیمارستان در شهرستان صحنه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1328 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان کنگاور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان گیلانغرب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

http://salamat-bashid.persianblog.ir/

دیدگاهتان را بنویسید