تصورات غلط در رابطه با سقط جنین

سقط جنین یک تجربه تلخ اما شایع در میان خانم ها است. ۱۵ تا ۲۰ درصد از بارداری ها به سقط جنین منجر می شود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.