یکی از قشنگترین آهنگایی که شنیدم:

دیدگاهتان را بنویسید