آدرس و شماره تلفن بیمارستان های یزد

 دوستان لیست چند تا از بیمارستان ها و درمانگاه های شهر زیبا و تاریخی یزد رو براتون از سایتی بازگو میکنیم با این امید  که هیچ وقت احتیاجی به این لیست پیدا نکنین!
لطفا در تکمیل کردن این لیست با ما همکاری فرمایید!

  بيمارستان شهيد رهنمون(فرخي)

 6268111-6268116

  بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد صدوقي

      8-5250093

            بيمارستان افشار

 5256012-5254067

              درمانگاه سپاه پاسداران

        7254250

       بيمارستان اميرالمومنين

 6261111-6215811

                درمانگاه آزاد شهر

        7211190

           بيمارستان محبيان

         8-40061

                درمانگاه ابوالفضل

          23065

            بيمارستان مادر

        5-300001

                 درمانگاه اكبر آباد

          49440

          بيمارستان مرتاض

      9-8248000

             درمانگاه شهيد پاك نژاد

 8268006-6263001

          بيمارستان راه آهن

       5-7245111

              درمانگاه فاطمه زهرا

 5250097-5259415

           بيمارستان بهمن

    40593-38041

                كلينيك دندانپزشكي

         6265174

          بيمارستان گودرز

      4-6262081

                 درمانگاه اكبري

         8246768

       بيمارستان شهداي كارگر

   300001-45553

             درمانگاه امام رضا (ع)

         8247237

         درمانگاه رحمت آباد

        8221851

             درمانگاه سيد گل سرخ

         6211084

          درمانگاه شاه ولي

        8241774

            درمانگاه شهرك صنعتي

         5255115

        درمانگاه علي اصغر

        6211111

                  درمانگاه قاسم آباد

         8240706

           درمانگاه قائميه

        6215819

                    درمانگاه قدس

         6253606

         درمانگاه قلعه اسدان

        6253043

                  درمانگاه كسنويه

         5250406

             كلينيك كليه

        7252977

                    درمانگاه كوثر

       5-8221634

          درمانگاه نيك پور

          22866

                 درمانگاه نعيم آباد

           35090

         درمانگاه نصر آباد

        5213813

                 درمانگاه نجف آباد

        8220891

         درمانگاه مطهري

          39939

               داروخانه شهيد چمران

        6266900

    داروخانه دكتر امام زاده اي

        6266565

                 داروخانه سراياني

 5259585-5256548

منبع: http://1yek1.blogfa.com

نام مرکز
مشاهده ترتیب نام مرکز شهرستان آدرس تلفن
1 مركز بهداشتي درماني شبانه روزي دكتر عليم مروستي خاتم مروست- بلوار کشاورز 32582500
2 مركز شبانه روزي حضرت ابوالفضل كاريزات يزد تفت گاریزات 03532672201
3 شهيد رهنمون يزد يزد یزد – خیابان فرخی 6260000-0351
4 گودرز يزد يزد خ سلمان فارسي – ك بيمارستان گودرز 6262081
5 محمد صادق افشار يزد يزد يزد بلوار جمهوري بيمارستان محمد صادق افشار 0351-5255011
6 حضرت خاتم الاانبياء ابرکوه ابركوه‌ بولوار امام علي (ع) 03526822129
7 امام جعفر صادق (ع) ميبد ميبد بلوار بسيج 03527751201
8 دكتر مجيبيان يزد يزد خيابان آيت الله كاشاني بيمارستان دكتر مجيبيان يزد 03516240061
9 سيدرضا شاه ولي يزد يزد يزد خيابان پرفسور حسابي جنب دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد 3-8211091
10 شهيد صدوقي يزد يزد يزد-بلوار شهيد قندي-خيابان ابن سينا-بيمارستان شهيد صدوقي 0351-8224000
11 مرتاض يزد يزد خيابان کاشاني – بيمارستان مرتاض 8248000-0351
12 تخصصي زنان زايمان ونازائي مادر يزد يزد چهاراه مهديه 6230030
13 سوانح سوختگي يزد يزد چهارراه معلم روبروي هتل بهاره 35250093
14 سيدالشهداء يزد يزد خيابان امام خميني 6210010_0351
15 شهداي كارگر يزد يزد بلوار آيت الله مدرس 03531822000
16 ضيائي و قائم اردكان اردكان‌ اردکان میدان آزادی بلوار معلم بیمارستان ضیایی 7222114-0352
17 حضرت وليعصر (عج)بافق بافق‌ ميدان وليعصر – بيمارستان حضرت وليعصر (عج) 4224041-0352
18 حضرت فاطمه الزهرا (س) مهريز مهريز انتهاي بلوار مطهري 5223001
19 آيت ا… خاتمي هرات خاتم هرات خيابان نهر مسيح شرقي 03525723404
20 شهيد بهشتي تفت تفت‌ بلوار شهيد بهشتي 03526233001
21 مركزجامع روانپزشكي تفت تفت‌ تفت-ابتداي بلوارشهيدبهشتي 6232003-0352
22 كلينيك ديابت يزد یزد- میدان باهنر بلوار شهید صدوقی 7240171-0351
23 مركز بهداشتي درماني اشكذر صدوق‌ اشکذر – خ امام جنب شهرداری اشکذر 03523622424
24 مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد یزد – خیابان شهید مطهری 7251174-0351
25 كلينيك خاتم الانبياء يزد یزد – خیابان طالقانی 7261505-0351
26 كلينيك امام علي يزد یزد – بلوار نواب صفوی 6301700-0351
27 مركز بهداشتي و درماني طالقاني زارچ يزد زارچ – خ امام – درمانگاه شبانه روزی طالقانی 03523674888
28 مركز بهداشتي درماني شبانه روزي سيدالشهدا بهاباد بافق‌ بهاباد – ابتدای خ امام 32471500
29 مركز درماني ناباروري يزد یزد – صفائیه 8248119-0351
30 كلينيك تخصصي دندانپزشكي خاتم الانبياء يزد یزد- خیابان طالقانی – جنب آزمایشگاه مرکزی 7264180-0351
31 مركز تخصصي مغز و اعصاب و روان يزد خ کاشانی بیمارستان بهمن 03536292300

http://avab.behdasht.gov.ir/

Leave a Reply