آدرس و شماره تلفن داروخانه های مشهد

 

لیست داروخانه‌ های ‌استان خراسان رضوی ( مشهد )
نام داروخانه‌ تلفن آدرس
کرمانشاهی دكتر 2254043 سرخس – سه راه گلریز
هلال احمر 7619017 بولوار خیام شاهد
ملائی دکتر 7258870 توحید
ملت 8599294 نخریسی
نور 8436448 دكترها – روبری پاستور
مهدی 7249191 مطهری شمالی
مهر 8548391 امام رضا (ع)
مهران دكتر 8615441 بولوار پیروزی نبش 35
ممشخانی 2721317 پنج تن نبش 26
ناهید 2743544 امام خمینی (ره)
هادیزاده دكتر 8424202 شهید بهشتی
هاشمیه دكتر 2738901 بولوار طبرسی
نافعی دكتر 8798261 بولوار پیروزی
آذری دكتر 8403840 فلسطین
متولی حقی دكتر 8439010 دانشگاه
گوهرشاد 8414443 ابن سینا
وثوق 2229107 خسروی
وثوق 2229107 خسروی
پورزند دكتر 3850490 كوی المهدی
وزیری دكتر 7273334 توحید كوچه زردی
مینو 8545486 میدان ده دی
محمدیه 2222957 طبرسی
مجد دكتر 2727688 طبرسی شمالی
محدث دكتر 2255051 شهرك شهید رجایی
مدیكال 7618066 بولوار سجاد
میرهادیزاده دكتر 8540505 میدان 15 خرداد
نیرو 2224887 امام خمینی (ره) – روبروی باغ ملی
محسن زاده دكتر 2727688 خ رسالت جاده سیمان
محسنی دكتر 7248129 عبدالمطلب ابتدای گلبرگ
نیك كار دكتر 6652656 جاده قدیم قوچان 16 متری زمان
نیكنام دكتر 7250267 توحید مقابل كوچه زردی
آریا 2223363 خسروی نو
آرش 7685077 فلسطین 18
مركزی 2704839 كوی طلاب
مشهد 2702722 انتهای خیابان گاز
نصیری دكتر 6059367 زیبا شهر
مصدق دكتر 2706023 طبرسی بعد از میدان والفجر
لطیفی دكتر 8402913 احمدآباد
مقدم دكتر 8680616 آب و برق اول خیام  نبش خیام پلاك 23
معینی 2735754 دروی – خیابان رسالت
آفتاب 7272457 میدان شهدا
املشی دکتر 6041154 آزادشهر امامت 5
امام رضا 8598466 امام رضا
امام رضا (ع) 8591166 میدان امام رضا(ع)
امام زمان (عج) 3652000 جاده سرخس
امین 7258805 مطهری شمالی
انسان 6060055 بولوار وكیل آباد – سید مرتضی
انصاری محسنی 6062698 بولوار وكیل آباد مدرس
ابن سینا 2225416 نواب صفوی
ایمان 8432085 عامل
اخباری دكتر 7241155 میدان عبدالمطلب
ایران 8544740 دكترچمران
ایران 8544740 چمران
احسان 3644964 هفده شهریور
پارس 8433270 میدان تختی
ارسطو 2226595 خواجه ربیع
اطمینان 8540363 عدل خمینی 15
پاستور 3414114 سیدی
پاستورنو 2251682 دكترچمران
پاسكال 8427151 راهنمایی
پاسكال 8427151 راهنمایی
اصفهانی دكتر 8549626 امام رضا جنب بیمارستان موسی…
اقبالی دكتر 8594144 كوی كارگران
اقدامیان دكتر 2704779 طلاب-بلوار امت
افشار 2225085 میدان شهدا
افقهی دكتر 7612030 سجاد‏-جنب نیلوفر
ذكریا 2735754 رسالت دروی
بهمن 8598014 دانشگاه
بهنام پور دكتر 8798295 شهرك آزادگان
بلوری دكتر 7613500 كوی امیرالمومنین
توحید 8422177 عشقی-شهیدجهان آرا
توس 2222785 باهنر
بوعلی 2738072 جاده سیمان
بنی اسد دكتر 6070969 بولوار معلم روبروی پمپ بنزین
تهرانی دكتر 3714260 شهرك شهید رجایی کمربندی
بهرامی فر دكتر 2221086 طبرسی
باوفا دكتر 7613500 طلاب-خیابان میثم
بامداد 2220782 دریادل
بابازاده دكتر 6075010 آزادشهر
تخت طاووس 2707658 طلاب-چهارراه برق
بیست و دو بهمن 8598015 دانشگاه
بیژن فر دكتر 6624344 بولوار شاهد قبل از تقاطع حجاب
تفضلی دكتر 3411880 مقدم نخریسی
جلالیان دكتر 2738378 گاز
جوادالائمه (ع) 2252603 سرخس
خورشید 2223979 جنب بیمارستان شاهین فر
خورشیدزاده دكتر 7610786 بعد از كوی امیر فدك
خوش نهاد دكتر 6655004 بهرآباد
خلیلی 6610110 شهرك لشكر
خلیقی دكتر 7684040 ملك آباد – اول گویا
یاوری دكتر 3920644 شهرك طرق
جالینوس 8677828 كوی آب و برق
دانشوری دكتر 8614349 بولوار پیروزی مقابل هنرستان
دامسار (دامپزشكی) 6657387 جاده قوچان بعد از امام هادی
حافظ 3417878 حافظ
خیام 6042050 آزادشهر
خدایی دكتر 7261532 بولوار صادقی
درمان 3412032 بولوار فرودگاه
پیروز 8545719 بهار مقابل استانداری
پیروز 8591691 امام رضا (ع)
خراسان 8542769 امام رضا (ع)
خشایارمنش 2216125 میدان طبرسی نوغان 5
حسین زاده دكتر 2793965 مهرآباد سه راه آسیاب
حسینی دكتر 7688626 بولوار فردوسی مقابل آپارتمانها
حسینی دكتر 6653180 كوی امام هادی (ع)
خسروی 2229935 میدان راه آهن
حكمت 8541347 ضد 14
حكیم 3640564 بولوار مصلی
یغمائی دكتر 8405141 سرباز
پروز 8412481 میدان شهدا
روشن 8597205 انقلاب
رازی 8435869 خیابان نادری
رحیم زاده دكتر 8438083 احمدآباد بهشت 1
رحیمی دکتر 8513072 بهار جنب فروشگاه ارتش
رحیمی دكتر 8547671 بهار
پریسا 8436698 دانشگاه
رضوان 8403291 احمدآباد
رضا 2223769 مدرس
رضایی دكتر 7680016 شهرك امیرالمومنین
رزاقی دكتر 8435869 بولوار قرنی
سلامت 8542461 امام رضا 6-7
سناباد 8432292 سناباد
شهریاری دكتر 7242078 ابوطالب 23
شمس دكتر 8423836 كوهسنگی 14
شاه رضایی دكتر 6048818 آزادشهر چهار راه 38 متری
شال فروشان دكتر 2257932 میدان طبرسی
سالاری نژاد دكتر 8544788 امام خمینی 26-28
سالاری دكتر 8671176 دانشجو 14-16
شاهین 3645365 نواب صفوی
صالحی دكتر 2222622 شهید هاشمی نژاد
شاهرخ 8431690 مطهری- چهارراه میدان بار
صاحب الزمان(عج) 2708502 طلاب ایرانشهر شرقی
شادكام دكتر 6623823 بولوار فلاحی
صادق 7248607 محسن كاشانی
صادقیان 6051610 آزادشهر – بولوار معلم
شباهنگ 2740250 آخوند خراسانی
طبرسی 2221086 طبرسی
سبزواری دكتر 7262226 عامل چهارراه
سینا 3713899 شهرك رجایی
سینا 2225416 نواب صفوی
سجادی دكتر 7252481 میدان شهدا
صداقت 2221432 نواب صفوی
صحت 2702968 شیرازی
طیبیان دكتر 8676089 بولوار وكیل آباد بعد از سرو
سپید 8433097 آبكوه ابتدای سجاد
سیروس ضیاء دكتر 7246068 خواجه ربیع 48
سیروس علوی 2224429 خسروی
زیرك دكتر 8408502 طلاب- سی متری
صراف دكتر 2732101 خواجه ربیع
صراف دكتر 2732101 خواجه ربیع
ششكلانی 8434942 قبل از سه راه فلسطین
سعادت 8541918 امام خمینی چهار راه لشگر
سعید 8420718 ملاصدرا
سعیدیان دكتر 7257605 بولوار هدایت
كوهرخی دكتر 6621123 قاسم آباد چهارراه ورزش
كوهسنگی 8401523 كوهسنگی
كورش 8540250 خاكی
كوشان دكتر 6610030 شهرك راه آهن اسم آباد بلوار شاهد -شاهد 50
كیوان 8402913 احمدآباد
كیائی دكتر 2221433 نواب صفوی – پنجراه
كریمی دكتر 8689797 بولوار وكیل آباد صدف
كسرائی نیا دكتر 2736984 ابتدای بلال
قنبری دكتر 2730082 جاده كلات
قندی دكتر 8406344 رضا 16
قربانی دكتر 3854114 سیدی المهدی
علوی دكتر 8676777 كوی آب و برق
عباسی دکتر 6041050 آزادشهر
عطار دكتر 8403217 سی متری دوم احمدآباد
غفاریان دكتر 8598124 امام رضا جنب هتل مدائن
فاطمی دكتر 3410401 التیمور – بولوار صاحب الزمان (عج)
فجر 2730818 طبرسی
فیروزیان دكتر 8598180 گلستان
فرهودی دكتر 8784029 رضاشهر
فراهی دكتر 6635069 بولوار امامیه 24
فرد مقدم دكتر 8613530 سه راه هنرستان
فردوسی 8415480 دروازه قوچان
ژاندارك 8432402 آبكوه نبش كوچه ارم

منبع: www.hessekhoob.com

دیدگاهتان را بنویسید