لیست شهرداری های وین Magistrate der Stadt Wien

ساعات کار:
دو شنبه ،سه شنبه، چهار شنبه و جمعه از ساعت ۸:۰۰  تا ساعت ۱۳:۰۰
پنج شنبه از از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰
در این ساعات ها کارمندان شهرداریبرای پاسخ گویی  و مشاوره  ارباب رجوع ها آماده خدمت مینباشند!
برای اموراتی که مانند دادن درخواست ها و شکایت که به مشاور احتیاجی نباشد میتوانید در ساعت زیر به آنها مراجعه فرمایید:
دو شنبه ،سه شنبه، چهار شنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰   تا ساعت ۱۵:۳۰
پنج شنبه از از ساعت ۷:۳۰  تا ۱۷:۳۰

 
Bezirk Ansicht des Amts-
hauses
Kontakt
(Adresse, Telefon, E-Mail)
Barrierefreier Zugang /
Hilfe beim Zugang ins Amtshaus
1.
Amtshaus 1. und 8. Bezirk
1., Wipplingerstraße 8
+43 1 4000-01000
post@mba01.wien.gv.at
Lift, Front Office im Erdgeschoss
2.
Amtshaus 2. Bezirk
2., Karmelitergasse 9
+43 1 4000-02000
post@mba02.wien.gv.at
Treppenlift
3.
Amtshaus 3. Bezirk
3., Karl-Borromäus-Platz 3
+43 1 4000-03000
post@mba03.wien.gv.at
Glocke, Plattform, Front Office im Erdgeschoss
4.
Amtshaus 4. und 5. Bezirk
5., Rechte Wienzeile 105
+43 1 4000-04000
post@mba04.wien.gv.at
Glocke, Plattform, Front Office im Erdgeschoss
5.
Amtshaus 4. und 5. Bezirk
5., Rechte Wienzeile 105
+43 1 4000-05000
post@mba04.wien.gv.at
Glocke, Plattform, Front Office im Erdgeschoss
6.
Amtshaus 6. und 7. Bezirk
7., Hermanngasse 24-26
+43 1 4000-06000
post@mba06.wien.gv.at
Glocke, Plattform, mobiler Treppenlift, Eingang mit Lift
7.
Amtshaus 6. und 7. Bezirk
7., Hermanngasse 24-26
+43 1 4000-07000
post@mba06.wien.gv.at
Glocke, Plattform, mobiler Treppenlift, Eingang mit Lift
8.
Amtshaus 1. und 8. Bezirk
1., Wipplingerstraße 8
+43 1 4000-08000
post@mba01.wien.gv.at
Lift, Front Office im Erdgeschoss
9.
Amtshaus 9. Bezirk
9., Wilhelm-Exner-Gasse 5
+43 1 4000-09000
post@mba09.wien.gv.at
Eingang mit Lift, Front Office im Erdgeschoss
10.
Amtshaus 10. Bezirk
10., Laxenburger Straße 43-45
+43 1 4000-10000
post@mba10.wien.gv.at
Treppenlift
11.
Amtshaus 11. Bezirk
11., Enkplatz 2
+43 1 4000-11000
post@mba11.wien.gv.at
Eingang mit Lift, Front Office im Hochparterre
12.
Amtshaus 12. Bezirk
12., Schönbrunner Straße 259
+43 1 4000-12000
post@mba12.wien.gv.at
Lift
13.
Amtshaus 13. und 14. Bezirk
13., Hietzinger Kai 1-3
+43 1 4000-13000
post@mba13.wien.gv.at
Eingang mit Lift in der Dommayergasse 12 (neues Haus)
14.
Amtshaus 13. und 14. Bezirk
13., Hietzinger Kai 1-3
+43 1 4000-14000
post@mba13.wien.gv.at
Eingang mit Lift in der Dommayergasse 12 (neues Haus)
15.
Amtshaus 15. Bezirk
15., Gasgasse 8-10
+43 1 4000-15000
post@mba15.wien.gv.at
Front Office im Erdgeschoss
16.
Amtshaus 16. Bezirk
16., Richard-Wagner-Platz 19
+43 1 4000-16000
post@mba16.wien.gv.at
Eingang mit Lift, Front Office im Erdgeschoss
17.
Amtshaus 17. Bezirk
17., Elterleinplatz 14
+43 1 4000-17000
post@mba17.wien.gv.at
Glocke, Lift
18.
Amtshaus 18. Bezirk
18., Martinstraße 100
+43 1 4000-18000
post@mba18.wien.gv.at
Glocke, Plattform
19.
Amtshaus 19. Bezirk
19., Gatterburggasse 14
+43 1 4000-19000
post@mba19.wien.gv.at
20.
Amtshaus 20. Bezirk
20., Brigittaplatz 10
+43 1 4000-20000
post@mba20.wien.gv.at
Eingang mit Lift
21.
Amtshaus 21. Bezirk
21., Am Spitz 1
+43 1 4000-21000
post@mba21.wien.gv.at
Glocke, Lift, eigener Rollstuhl
22.
Amtshaus 22. Bezirk
22., Schrödingerplatz 1
+43 1 4000-22000
post@mba22.wien.gv.at
Glocke, Lift, Front Office im Erdgeschoss
23.
Amtshaus 23. Bezirk
23., Perchtoldsdorfer Straße 2
+43 1 4000-23000
post@mba23.wien.gv.at
Lift, Front Office im Erdgeschoss

You may also like...

1 Response

  1. پونه says:

    با سلام و تشكر از راهنمايى هاى ارزشمندتون
    من بعد از ورود به وين با ويزاى تحصيلى و اقامت نوعD مى تونم براى معرفى با تاييديه خوابگاه به M 35 مراجعه كنم؟يا تنها به ابن شهردارى هايي كه بالا قيد كردين بايد مراجعه كنم؟
    آخه از اونجايي كه خوابگاهى كه بوك كردم تو brigittenauländer هست و خيلى بش نزديكه، ولى تو اين ليست آدرس M35 رو نمى بينم

Leave a Reply

Your email address will not be published.