هجدهم فوریه شب فرهیختگان و مشتاقان موسیقی ناب ایرانی و تجدید خاطرات دوران طلائی

parva

به علت محدودیت جا جهت تهیه بلیط اقدام فرمائید
محل تهیه بلیط: رستوران آپادانا و خیام فروشگاه نیما و شاخه نبات
محل برگزاری کنسرت
Feb 18,2011 20:00 PM
Haus Der Begegnung Rudolfsheim
1150 Wien Schwendergasse 41
Tel: 018936909 22
Reserve: 0688 901 8881
0699 192 47 122

دیدگاهتان را بنویسید