نام
تخصص
تلفن
آدرس
دکتر بسکی
اطفال
06-40800294
دکتر هوشمند
 اطفال
 06-58201030
حبیب گلی زاده اخلاقی
 اطفال و کلیه
 06-416021
مهری صولت فرد
 بیهوشی
 06-23188
مهران پزشک فلاح
 جراح گوارش
 06-7022269
حمید گلی زاده اخلاقی
 جراح گوارش و اعصاب
 06-7022269
منصور موذن چی
 چشم
 06-4870260
اردشیر شکیب
 داخلی
 06-33266806
خانم دکتر شکیب
مهدی دارویی
 داروساز-داروخانه
 06-4825456
دکتر نیلی فرد
 دندان پزشک
 06-44291910
لیلی خسروی
 زنان و زایمان
 06-51600500
غلامحسین غلامی لوده
 زنان و زایمان
 96-065756398
رعنا مددی
 زنان و زایمان
 06-85353029
سینا جورزدانی
 قلب
 3386800668
امیر حسین اسکندری
 بیهوشی
 3332338550
 دوستان این پزشکان ظاهرا همه در رم هستن!

منبع: http://rome.icro.ir

Leave a Reply