هتل هما
آدرس: خیابان خیام
تلفن: 9-05117611001

هتل پردیسان
آدرس: جاده آسیایی (بزرگراه شهید کلانتری)
تلفن: 7-05118791832

هتل اطلس
آدرس: خیابان امام رضا – میدان قدس
تلفن: 05118545061

هتل اترک
آدرس: میدان بیت المقدس(فلکه آب)
تلفن: 05113647093

هتل ایران هتل
آدرس: خیابان خسروی نو
تلفن: 05112228010

هتل تارا
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 4-05112216100

هتل بین المللی قصر
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118512000

هتل لاله
آدرس: خیابان دکتر شریعتی
تلفن: 05118408047

هتل رضویه
آدرس: میدان بیت المقدس – جنب بازار رضا
تلفن: 05113653611

هتل الغدیر
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 9-05112250334

هتل ایران
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 20-05112228010

هتل بزرگ طرقبه
آدرس: بزرگراه وکیل آباد – جاده طرقبه
تلفن: 05114225300

هتل بزرگ فردوسی
آدرس: خیابان مدرس
تلفن: 6-0511221662

هتل صبا
آدرس: خیابان سپهبد قرنی
تلفن: 20-05117277415

هتل اعیان
آدرس: خیابان امام رضا- کوچه کربلا
تلفن: 05118519848

هتل آپارتمان ترنم
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05112233668

هتل تهران
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05118540091

هتل جم
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 5-05118590041

هتل فانوس
آدرس: خیابان امام رضا- مقابل پمپ بنزین
تلفن: 7-05118514545

هتل مدائن
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118596031

هتل مشهد
آدرس: خیابان امام رضا- جنب حرم مطهر
تلفن: 9-05112252245

هتل امیرکبیر
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112220766

هتل پردیس
آدرس: خیابان امام خمینی
تلفن: 05112223356

هتل جهان
آدرس: خیابان شهید اندرزگو- انتهای اندرزگو3
تلفن: 7-05112250085

هتل رز
آدرس: میدان بسیج مستضعفین
تلفن: 7-05118542001

هتل زیتون
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 05118593545

هتل شیراز
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 8-05118439717

هتل صدر
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 5-05118436801

هتل فرید
آدرس: خیابان احمد آباد
تلفن: 05118400923

هتل کوثر
آدرس: میدان بیت المقدس
تلفن: 3-05113651640

هتل آپادانا
آدرس: خیابان شهید اندرزگو- چهارراه خسروی
تلفن: 05112221074

هتل آزادی
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 9-05112251927

هتل آفریقا
آدرس: خیابان 17 شهریور
تلفن: 6-05113425851

هتل ارم
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 3-05118598752

هتل امیر
آدرس: خیابان آزادی- چهارراه شهدا
تلفن: 1-05112221300

هتل بستان
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 4-05112222663

هتل جواهر شرق
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118597977

هتل جواهری
آدرس: خیابان 17 شهریور
تلفن: 05118542765

هتل حافظ
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112222011

هتل خیام
آدرس: میدان شهدا- خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 05112227083

هتل رازی
آدرس: میدان 10 دی- خیابان آزادی
تلفن: 051418548840

هتل رضا
آدرس: خیابان طبرسی
تلفن: 05118548222

هتل سخاوت
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112251364

هتل شهریار
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118541608

هتل طبرستان
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملاهاشم
تلفن: 05112256212

هتل فجر
آدرس: خیابان امام رضا- خیابان عنصری
تلفن: 05118590311

هتل فیروزه
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118546001

هتل قدس
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112226831

هتل کوه نور
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 05112258589

هتل کیهان
آدرس: خیابان امام رضا- کوچه کربلا
تلفن: 2-05118514841

هتل نگین
آدرس: میدان طبرسی- خیابان نوغان
تلفن: 05112251330

هتل نیما
آدرس: خیابان طبرسی
تلفن: 05112216801

هتل هرند
آدرس: میدان بیت المقدس
تلفن: 05118591644

هتل آذربایجان
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 3-05112254001

هتل استقلال
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112225244

هتل باختر
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 3-05112253011

هتل پارس
آدرس: خیابان امام خمینی
تلفن: 05112224030

هتل پامچال
آدرس: بزرگراه وکیل آباد
تلفن: 05118671511

هتل توحید
آدرس: بلوار سپهبد قرنی
تلفن: 05117252055

هتل جواد
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05112227507

هتل حکمت
آدرس: خیابان رازی
تلفن: 3-05118545502

هتل خاور
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118543677

هتل خراسان
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112227057

هتل خورشید
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 05112228516

هتل رضوان
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 4-05112217361

هتل زهره
آدرس: خیابان احمد آباد- خیابان راهنمایی
تلفن: 05118406991

هتل سپید
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05113649053

هتل سعدی
آدرس: خیابان سعدی
تلفن: 05112218385

هتل سینا
آدرس: خیابان آزادی
تلفن: 05112228543

هتل صدف
آدرس: خیابان هاشمی نژاد
تلفن: 05112229243

هتل طوس
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112222922

هتل عراقی
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112226450

هتل مهمانسرای ثامن الائمه
آدرس: بزرگراه وکیل آباد- جاده طرقبه
تلفن: 05115510471

هتل ناهید
آدرس: خیابان احمدآباد- خیابان راهنمایی
تلفن: 05118426042

هتل نیکو
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 3-05113640091

هتل وحید
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 05118544463

منبع: forum.gigapars.com

 

 

 

برای اطلاعات در باره رستوران‌های وین، اینجا را کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های آلمان، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های انگلیس، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های فرانسه، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های سوئد، اینجارا کلیک کنید!

 

نظر سنجی‌های پارس نیوز

بهترین رستوران ایرانی در وین

بهترین هنرپیشه مرد ایرانی

برترین قهرمان تاریخ ورزش ایران

بهترین خواننده مرد موزیک پاپ ایران

Leave a Reply