1. نشاني تلفن درجه/ستاره نام
  نرسيده به ميدان آرادي ك شهيد مردي

  6005281-6006678

  1A آريا
  سميه بين دكتر مفتح و فرصت

  8842479-88300194

  2A آزادي
  خ ملت سه راه اكباتان جنب بانك ملت 

  3118320-3118551

  1B آسيا
  اكباتان هشت متري بانك صادرات 

  31123233-3920600

  1A آرمان
  طالقاني روبروي هلال احمر

  8900286-8907475

  2T اطلس
  انقلاب نبش خ وصال

  6497963-64462889

  3T البرز
   بلوار كشاورز خ 16 آذر خ نصرت شرقي

  6418679-6418623

  3T اميد
  خ طالقاني نبش ايرانشهر

  8304066-8825505

  3T امير
  خ طالقاني جنب بنياد شهيد

  6467251-6467255

  4A انقلاب
  ميدان انقلاب خ كارگر شمالي ك مجد

  925210-6429829

  2T اورين
  شميران پس قلعه منطقه دربند اوسون   2C اوسون
  بزرگراه چمران سه راه اوين 

  2078606-2090425

  4A اوين
  ميدان ولي عصر خ ولي عصر ك شهيد شهامتي

  8903162-8902161

  2A ايران
  ايرانشهر جنوبي بين سميه و انقلاب

  8846650-8820518

  3T ايرانشهر


  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
   بزرگراه چمران تقاطع اوين 

  2073022-2073021

  5A بزرگ آزادي
  بزرگراه چمران چهار راه پارك وي

  2040021-2040215

  5A بزرگ استقلال
  خ ولي عصر خ مطهري 

  8721656-8712857

  4T بزرگ تهران
  فروسي جنوبي عبدالحميد

  6719991-6709922

  4T بزرگ فردوسي
  شپهبد قرني نرسيده به پل كريمخان

  8829881-8823080

  2B بلور
  بلوار كشاورز روبروي پارك لاله

  8964716-8960533

  2T بلوار

   

   

   

   

   

   


  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
   آزادي نرسيده به ميدان آزادي كوچه نورشهر

  6006678-6005289

  1A پارت
  ولي عصر خ طالقاني روبروي جهاد سازندگي 

  6429211-6469029

  2T پارسا
  جمالزاده جنوبي نرسيده به جمهوري 

  6424051-6423898

  1A پاسارگاد
  كارگر شمالي خ 16 خ قدس فجر جنوبي 1

  8007423-8008069

  2 پانسيون زرين
  خ گاندي كوچه نهم 

  8885137-2273949

  1 پانسيون مادر
  ولي عصر چها راه پارك وي 

  2041132

  1 پانسيون مريم
  جمهوري بعد از حافظ كوچه محمد بيگ

  6708571-6720839

  1T پرستو
  ولي عصر نرسيده به ميدان راه آهن

  5376958-5377103

  2B پيروز

   

   

   

   

   

   


  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
   ولي عصر نبش طالقاني ك رحيم زاده

  6465596-6402958

  3A جهان
  فردوسي كوچه بانك ملي 

  6705331-6709062

  1T حافظ
  امير كبير ك نويد

  3112757-3116268

  2B

  خيام 

   

   

   

   

   

   


  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
  ولي عصر روبروي پمپ بنزين

  8722786-8716377

  3T رامتين 
  خ حافظ خ استاد شهريار

  6706855-6709421

  3B رودكي
  سعدي جنوبي جديد الحداث بلوك اشرفي

  3909438-3914256

  2T زيبا

   

   

   

   

   

   


  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
   شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني 

  7501082-7509719

  2B ساسان
  ميدان فردوسي خ فرصت ك نمازي

  8350020-8820666

  1T سروش 
  جمهوري اول لاله زار نو

  39220422-3117653

  1T سعدي
  خ مفتح كوچه اردلان

  8825701-8820934

  2T سفير
  خ ولي عصر بالاتر از عباس اباد

  8721705-8711921

  4 سيمرغ
  خ دماوند سه راه تهران پارس

  770041-770046

  4T شهر
  سعدي شمالي 

  3114282-3927548

  2T شيراز

   

   

   

   

   

   

  نشاني تلفن درجه/ستاره نام
  سعدي جنوبي

  3828912-3915011

  2A فارس
  فردوسي خ تقوي ك بهداشت

  6712657-6712494

  1T فردوسي
  ميدان فردوسي ك شاهرود

  8804027-8895757

  1C فردوسي فرد
  فرصت بين سميه و انقلاب ك سهيل

  8838303-8820951

  2A فرديس
  فرصت بين سميه و انقلاب

  8837106-8837330

  2T فرصت
  خ امير كبير ك دولت آبادي

  3113508-3113487

  1A فيروزه
  استاد نجات اللهي خ شاداب

  8902208-8801490

  1T قدس 
  سميه بين خ مفتح و فرصت 

  8825616-8825617

  2C قناري

   

   

   

   

   

نشاني تلفن درجه/ستاره نام
سپهبد قرني ك بيمه

8808629-8808195

1A كاج
ولي عصر بعد از زرتشت ك غفاري

8901849-8806040

3T كارون
ميدان ولي عصر ك خسرو وفادار

8908371-8891615

4A كوثر تهران
خ فاطمي جنب خيابان حجاب سازمان آب

9-6550218

5T لاله
حافظ جنب آتش نشاني

6711417-6711418

1B گلستان
هفت تير خ مفتح نبش سميه

8831641-8831649

2T مارليك
سپهبد قرني

8300083-8300087

3A مرمر تهران
ميدان هفتم تير

830750-8841592

2C مرواريد
طالقاني نبش شهيد مفتح

8835125-8822681

2A مشهد
دكتر مفتح روبروي تربيت معلم

881861-8842587

2A مينا
هفت تير خ قائم مقام فراهاني

8824249-8308681

2C نادر
جمهوري قبل از چهارراه راستانبول

6701810-6701872

2B نادري
قبل از چها راه استانبول ك گوهر شاد

6709520-6702761

3A نادري نو
ميدان ونك خ ولي عصر خ شهيد خدامي

8797179-8773021

5T هما
طالقاني خ استاد نجات اللهي

8804358-8804344

4T

هويزه

انقلاب ابتداي خ وصال شيرازي

6409587-6402002

2A وصال

 

 

 

 

منبع: www2.irib.ir

 

 

 

برای اطلاعات در باره رستوران‌های وین، اینجا را کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های آلمان، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های انگلیس، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های فرانسه، اینجارا کلیک کنید!

برای اطلاعات در باره رستوران‌های سوئد، اینجارا کلیک کنید!

 

نظر سنجی‌های پارس نیوز

بهترین رستوران ایرانی در وین

بهترین هنرپیشه مرد ایرانی

برترین قهرمان تاریخ ورزش ایران

بهترین خواننده مرد موزیک پاپ ایران

 

Leave a Reply