دسته: persian food recipes

0

PERSIAN FOOD / HOW TO COOCK ABGOOSHT ( DIZI SANGI ) / آبگوشت / دیزی سنگی

One of the traditional dishes of Iran. Lamb meat and fat, onion and peas are used in it. When cooked in stone it is called dizi sangi ************************************************************************************************* دوستان, چناچه اشتباهی و یا هر...

0

How to make Iranian Fesenjoon by Chef Zanjani & Amir

طرز تهیه خورشت فسنجون خوشمزه و جا افتاده, مرحله به مرحله از طریق ویدیو و فیلم ************************************************************************************************* دوستان, چناچه اشتباهی و یا هر نوع اشکالی دراطلاعات و مطالب ما میبینید که باید تصحیح شود...

0

Persian Kabab Torsh Grilled Chicken Recipe International Cuisines

International Cuisines This time a recipe from north of Iran called Chicken torsh. Kebab Skewers: https://amzn.to/3dxZP9I Grill: https://amzn.to/2X588RK pomegranate molasses: https://amzn.to/2XYou0C Ingredients: 1 Kilo Chicken half cup chopped parsley half cup crushed walnut 3...