10 کشور برتر جهان برای کسب‌وکار

دوستان این نوشته رو در تابناک دیدم، گفتم شاید  به درد خیلی هایی که همیشه از ما در مورد  بازار کار در اتریش سؤال میکنن بخوره!

 

******

 

تغییرات اقتصادی که دولت‌ها در شرایط بحران ایجاد می‌کنند، فرصت‌های کسب‌وکار را توسعه می‌بخشد. عواملی مانند محیط تجاری فعال، رشد اقتصادی کشور، رشد تکنولوژی، سرمایه انسانی و شرایط مالی، در ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب تاثیرگذارند.
به گزارش اعتبار، بر این اساس، ده کشور برتری که در فراهم آوردن محیط کسب و کار مناسب در جهان پیشتازند معرفی می‌شوند: (more…)

Continue Reading10 کشور برتر جهان برای کسب‌وکار