لیست معروفترین قنادی‌های تهران با آدرس و شماره تلفن

معروفترین قنادی های مشهد 

شیرینی فروشی های معروف تهران:

دانمارکی :
آدرس: خیابان ویلا بالاتر از طالقانی تلفن: 88909383

قیمت: دانماركي، شايدارزان ترينشيريني فروشي دربين قناديهاي خوب تهران است. گرانترين شيريني كه دردانماركي خيابان ويلافروخته ميشود،شيريني پيراشكي گوشت كيلويي 9هزار تومان است.

توضیح: قنادی های دیگر ازاولين سال بعد ازانقلاب در كنارشيريني زبان وپاپيوني، دانماركي راهم به محصولات خوداضافه كردند. هديه تهراني، يكي ازمشتريان ويژه اين قنادي است.

محصول ویژه: ”دانماركي شكري” محصول ويژه اين قنادي است. كافي است عصرها ساعت4 سري به اين شيريني فروشي بزنيدتا صفي كه براي خريد شيريني شكري و داغ تازه از تنور در آمده را ببينيد.

بی بی

(more…)

Continue Readingلیست معروفترین قنادی‌های تهران با آدرس و شماره تلفن