کافه هاوس های وین

نوشته شده توسط  گیس طلا در ۱۱ سپتامبر 2009
‫روز دوشنبه با ابجی بزرگه ایستگاه وست بانهوف قرار داشتم. من جقیقتا از این مترو بازی اینجا خوشم می یاد اینقدر که سر وقته . زودتر از خونه راه افتادم تا برم کتابخونه بزرگ شهر را ببینم.
‫از ایستگاه که بیرون اومدم (بیشتر…)

ادامه خواندنکافه هاوس های وین