بوسیدمو گذاشتمش کنار

بله دوستان, بعد از دهه ها, بلاخره دست از سیگار کشیدن , کشیدم, جای اینکه سیگار بکشم, دست کشیدم!
اینهم ویدیویی هست از آخرین سیگاری که دقیقا ٨ روز پیش کشیدم و گذاشتمش برای همیشه کنار.
وداع من با  رفیق ٤٥ سالم !
همون طوری که در این فیلم ٥-٦ دقه ای خواهید دید (بیشتر…)

ادامه خواندنبوسیدمو گذاشتمش کنار