مشاوره

نوامبر 11, 2010 بدست Bobby | ویرایش
دیروزم عجب روزی بود، از صبح که رفتم سر کار هر کی‌ میومد مشکلات خانوادگیشو واسه من تعریف میکرد، فکر کنم منو با مشاور خانواده عوضی‌ گرفته بودن!
منم که طبق معمول حرفای صد تا به یک غاز و نصیحت‌های بیخودی تحویلشون میدادم که هم خودم میدونستم چرت و پرته و هم اونا اصلا گوشم نمیدادن که من چه زرت و پرتی می‌کنم!
ساعت دیگه نزدیکای هفت بود و  میخواستم بقول معروف کر کره رو بکشم پایین که دیدم همسایه بغلی اومد و پرسید، داری میبندی؟ گفتم آره دیگه کم کم برم خونه !
گفت امروز عجله داری! مثل اینکه جایی‌ میخوای بری؟ (بیشتر…)

ادامه خواندنمشاوره