دوستی زن و مرد

خانومه میپرسه که شما آیا به دوستی معمولی بین زن و مرد اعتقاد دارین؟
میگم نه والا, به نظر من همچین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه که یک زن و یک مرد, بتونن مدت طولانی با همدیگه دوست معمولی باشن, مثل مرد با مرد و زن با زن!
میگه, یعنی چی؟! چرا وجود نداشته باشه, مشکلش کجاست؟
میگم دوستی نزدیک (بیشتر…)

ادامه خواندندوستی زن و مرد