شرایط پذیرش در دانشگاه های ایتالیا

پذیرش در مقطع فوق لیسانس
بسته به دانشگاه ها، فراخوان پذیرش دانشجو ممکن است در طول سال ۱ الی ۲ مرتبه در مقطع فوق لیسانس انجام گیرد.
شروع دوره و مهلت ثبت نام :
ترم اول:  (بیشتر…)

ادامه خواندنشرایط پذیرش در دانشگاه های ایتالیا