* نظام قضایی اتريش

نوشته شده توسط علی طالع زاری يكشنبه ، 1 فروردين 1389 ، 20:41 تشكيلات ۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي،…

Continue Reading* نظام قضایی اتريش