دشمن اصلی خانوما

آقا من بارها اینو گفتم و هر روزم بیشتربه این موضوع ایمان میارم که بزرگترین دشمن خانوما , خود خانوما هستن!
قبول ندارین امتحان کنین, یک بار که تو مهمونی هستین که چند تا خانوم و آقا, یک جا جمعن , از خانومی تعریف کنین, بگین عجب خانوم خوبیه, چقدر زن فداکاریه (بیشتر…)

ادامه خواندندشمن اصلی خانوما