اینترنت و عوارض جانبی!

دوستان میخوام امروز توجه پدر و مادر ها رو به موضوعی جلب کنم که به نظر من خیلی مهمه، اونم داستان بچه هاست و اینترنت، اینترنت دیگه پیر و جوون و بچه و بزرگ نمیشناسه، کم کم دیگه حتی تصور اینکه اینترنت تو زندگی ما نباشه برامون مشکله! (بیشتر…)

ادامه خواندناینترنت و عوارض جانبی!