شماره تلفن های لازم و ضروری در کرج ایران

برق (تلفن هاي ضروري) ۲۲۲۶۲۹۷ - ۲۲۲۲۰۱۳ تلفن: آدرس:میدان کرج برق غرب منطقه ای (تلفن هاي ضروري) ۴۴۲۶۰۸۱ - ۳ تلفن: آدرس:طالقانی شمالی پزشکی قانونی (تلفن هاي ضروري) ۲۵۰۵۰۳۵ -…

Continue Readingشماره تلفن های لازم و ضروری در کرج ایران

چند شماره تلفن بسیار مفید در تهران

آشنایی با 15 شماره تلفن راهگشا حتما خبر دارید که با گرفتن بعضی از شماره تلفن‌ها، می‌توانید مشاوره خانوادگی بگیرید، درخواست تاکسی کنید یا قبض‌هایتان را پرداخت کنید، اما بعید…

Continue Readingچند شماره تلفن بسیار مفید در تهران

شماره تلفن های ضروری در یزد

ردیف شماره تلفن عنوان 1 17 خرابی تلفن 2 110 فوریتهای پلیسی 3 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات 4 115 اورژانس تهران 5 116 حفاظت نیروی انتظامی 6 118 اطلاعات…

Continue Readingشماره تلفن های ضروری در یزد