یک روز به یاد ماندنی

دوستان امروز جاتون خالی با دخترام رفته  بودیم سینما, بلیطو که گرفتیم, هنوز بیشتر از یکساعت تا شروع فیلم مونده بود.
گفتم بچه ها اگه  گرسنتونه, این بالا  رستوران خوبی هست, بوفه هم  داره, میتونیم بریم غذا هاشو ببینین, اگه خوشتون اومد همونجا نهار بخوریم که وسط  فیلم یهویی گشنتون نشه.
گفتن بابی ما هنوز گشنمون نیست!
گفتم ساعت یکه الان (more…)

Continue Readingیک روز به یاد ماندنی