واس ماس

دوستان, از شما چه پنهون, چند روز پیش رفته بودم یک رستوران ایرانی, من اصولا هر چی جلوم بزارن میخورم و آدم ایراد گیری نیستم اما غذاش واقعا خوب نبود, جوری که من نصفشو بیشتر نتونستم پایین بدم!
من اگه نصف غذامو بزارم تو بشقاب بمونه, یعنی دیگه بدونین که خیلی بد بوده ! (more…)

Continue Readingواس ماس