Tagged: خریدار

چیز!

ارسال‌شده در نوشته‌های بابی در آوریل 24, 2009 نمی‌دونم این چه عادتیه که بعضیها‌ دارن و  به جای هر کلمه، میگن چیز، مثل، آقای چیز، چیز من، برنامه چیز، کتاب چیز……… تو مغازه نشسته...