تنهایی

دیروز که روز اول عید بود, یاد یکی از دوستام افتادم, امسال سال اولی بود که از خانومش  جدا شده بود , با خودم فکر کردم ,  زنگی بهش  بزنم و حالی ازش بپرسم که طفلی زیاد احساس تنهایی نکنه.
بعد از حال و احوال و تبریک و این حرفا , پرسیدم موقع  تحویل سال کجا بودی؟
(more…)

Continue Readingتنهایی