جهانگردان ایرانی

آقا من واقعا تو کار توریستای هموطن موندم, من بعد اینهمه سال هنوز نفهمیدم که اینا به چی علاقه دارن!
از اپرا که بدشون میاد اصلا, اهل تیاتر میاتر هم که نیستن, کنسرت مو نسرت هم که بی خیال, بگی بریم موزه که خیال میکنن میخوای تنبیهشون  کنی! (بیشتر…)

ادامه خواندنجهانگردان ایرانی