تلفن های ضروری ارمنستان و مراکز ایرانی

تلفن های ضروری ارمنستان آتش نشانی: 101 اداره پلیس:102 اورژانس: 103 حوادث گاز: 104 ساعت گویا: 110 مرکز اطلاعات:  109 اطلاعات پرواز: 187 اطلاعات فرودگاه: 187 اطلاعات آب و هوا: …

Continue Readingتلفن های ضروری ارمنستان و مراکز ایرانی