لیست آزمایشگاه های استان بوشهر با آدرس و شماره تلفن

لیست آزمایشگاه های استان بوشهر نام ازمایشگاه lab تلفن آدرس آزمایشگاه سینا 3535428 بوشهر – خیابان امام – روبروی استانداری آزمایشگاه انتقال خون 2528822-3 بوشهر – خیابان امام- روبروی فروشگاه اتكا…

Continue Readingلیست آزمایشگاه های استان بوشهر با آدرس و شماره تلفن