لیست پزشکان متخصص استان بوشهر

لیست پزشکان  متخصص استان بوشهر نام پزشک : دکتر رشته (تخصص ) تلفن آدرس گتر شهرام عرفانیان دانشور ارولوژی 7727224889 كنگان خ امام كوچه روبرو كیوسك راهنمایی دكتر آرش صفاریان…

ادامه خواندنلیست پزشکان متخصص استان بوشهر

لیست آزمایشگاه های استان بوشهر با آدرس و شماره تلفن

لیست آزمایشگاه های استان بوشهر نام ازمایشگاه lab تلفن آدرس آزمایشگاه سینا 3535428 بوشهر – خیابان امام – روبروی استانداری آزمایشگاه انتقال خون 2528822-3 بوشهر – خیابان امام- روبروی فروشگاه اتكا…

ادامه خواندنلیست آزمایشگاه های استان بوشهر با آدرس و شماره تلفن