اجرای زنده ای که منتظرش بودید (تقلید صدا)خوزستان تنها نیست

کار جدید و بسیار زیبای ساسان کریمی عزیز و هنرمند.

 

 

ساسان کریمی صراف

درود ،همه میگفتن با دستگاه داری تقلید صدا میکنی اینم دستگاهش …..😂😂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.