پرتکرار ترین سؤال و جواب های زبان انگلیسی

 

 
dabireonline
13.4K subscribers
در این فیلم به آموزش پرتکرارترین سؤال و جواب های زبان انگلیسی می پردازیم و برای هر سؤال 5 پاسخ مختلف ارائه کردیم تا بتونین خودتون هم پاسخ مناسب خودتون رو انتخاب کنین.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.