انگار نه انگار گیتا با متن ترانه

متن آهنگ کوچه بازاری انگار نه انگار با صدای گیتا

الهی که یه عمر عذاب ببینی منو دیگـه مـگر به خـواب ببینی
گمون نکن دیگـه برای عشقت بازم منو بازم منو خـونه خراب ببینی
انگـار نه انگـار که نگـاری داشتم مثل تـو یار بی وفایی داشتم
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
اگـه دلم بهونتـو بگیره یا که سراغ خـونه تـو بگیره
من اونو از تـو سینه در مـیارم به جای دل یه تخته سنگ مـیذارم
به جای دل یه تخته سنگ مـیذارم
انگـار نه انگـار که نگـاری داشتم مثل تـو یار بی وفایی داشتم
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
وعده فردا شنیـدن بسه در پی آرزو دویـدن بسه
به انتظار وصل تو نشستن به های های گریه کردن بسه
انگـار نه انگـار که نگـاری داشتم مثل تـو یار بی وفایی داشتم
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
الهی که یه عمر عذاب ببینی منو دیگـه مـگر به خـواب ببینی
گمون نکن دیگـه برای عشقت بازم منو بازم منو خـونه خراب ببینی
انگـار نه انگـار که نگـاری داشتم مثل تـو یار بی وفایی داشتم
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
اگـه دلم بهونتـو بگیره یا که سراغ خـونه تـو بگیره
من اونو از تـو سینه در مـیارم به جای دل یه تخته سنگ مـیذارم
به جای دل یه تخته سنگ مـیذارم
انگـار نه انگـار که نگـاری داشتم مثل تـو یار بی وفایی داشتم
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار
انگـار نه انگـار دل انگـار نه انگـار

شعر و آهنگ سعید مهناویان
تکست ویدیو : مهدی امیری

Gita Engar na Engar

lyrics,Melody: Saied Mahnavian

lyric video: Mehdi Amiri

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.