آدرس مراجع قضایی مشهد

دادگاه های عمومی حقوقی
۱٫ مجتمع قضایی شهید بهشتی (پنجراه)
نوع محاکم: دادگاه عمومی – حقوقی
رسیدگی به انواع دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها،…
تعداد شعب:
 ۲۳ شعبه، از شعبه ۲ تا ۲۴
حوزه تحت پوشش:
 ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع
آدرس: بلوار وحدت، اول رضائیه
شماره تلفن: ۵-۳۶۶۱۲۸۰
 ۲٫ مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)
نوع محاکم: دادگاه عمومی- حقوقی
رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و غیره
تعداد شعب:
 ۲۳ شعبه، از شعبه ۲۶ تا ۴۶ و شعبه ۴۹ و ۵۰
حوزه تحت پوشش:
ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع
آدرس: بلوار شفا، نبش شفا ۳۰
شماره تلفن: ۶-۷۵۲۷۵۳۱
سایت حقوقی اختبار مرجع اطلاعات و اخبار حقوقی
دادگاه های کیفری
۱٫ مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)
نوع دادگاه عمومی – کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۱ تا ۱۰۵ بازپرسی؛ شعبه ۲۰۱ تا ۲۰۴ دادیاری؛ شعبه ۲۲۱ تا ۲۳۰
و شعبه ۱ مدنی
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ هاشمی نژاد، ۲٫ فیاض بخش، ۳٫ پایانه، ۴٫ راه آهن،۵٫ ۲۴طبرسی، ۶٫ رسالت (خواجه ربیع)
آدرس: مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)
شماره تلفن: ۹-۲۲۲۲۱۵۱
۲٫ مجتمع ثامن (حرم مطهر)
نوع دادگاه: عمومی – کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۶ و ۱۰۹ بازپرسی؛ ۳۰۱ و ۳۰۲ دادیاری؛ ۳۲۱ تا ۳۲۵ و شعبه ۸ دادگاه انقلاب
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ امام رضا، ۲٫ نواب، ۳٫ شهید آستانه پرست، ۴٫ بانوان ثامن
آدرس: اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز
شماره تلفن: ۲-۳۶۸۱۰۷۰ و ۲۲۳۹۶۰۰
۳٫ مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
 دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۲ تا ۱۱۷ بازپرسی؛ شعبه ۴۰۱ تا ۴۰۵ دادیاری؛ شعبه ۴۲۱  تا ۴۳۱
صلاحیت:
 رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ کوی پلیس، ۲٫ بانوان، ۳٫ مصلی، ۴٫ شهید رجایی،۵٫ شهید باهنر، ۶٫ گلشهر، ۷٫ طرق، ۸٫ فرودگاه.
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ آبروان، ۲٫ اسلام قلعه، ۳٫ امام تقی،۴٫ ایست و بازرسی اسماعیل آباد، ۵٫ هلالی، ۶٫ میامی.
آدرس: خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹
شماره تلفن: ۹-۳۴۴۰۴۷۷
۴٫ مجتمع شهید باهنر
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
 دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۸ تا ۱۲۲ بازپرسی؛ ۵۰۱ تا ۵۰۵ دادیاری؛ ۵۲۱ تا ۵۳۱
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ احمدآباد، ۲٫ نجفی، ۳٫ سناباد
آدرس: بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار
تلفن: ۷۲۹۹۵۷۵- ۷۲۹۵۲۶۶- ۷۲۹۸۹۹۲
۵٫ مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه عمومی- کیفری: شعبه ۱۲۳ تا ۱۲۶ و شعبه ۱۳۱بازپرسی؛ شعبه ۶۰۱ تا ۶۰۵دادیاری؛ ۶۲۱ تا ۶۳۱
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ قاسم آباد، ۲٫ شهرک ناجا، ۳ .الهیه، ۴٫ سجاد، ۵٫ هفت تیر(آب و برق)
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ سلطان آباد، ۲٫ انداد، ۳٫ فردوسی، ۴٫ کاظم آباد
آدرس: بلوار وکیل آباد، اول شهرک صدف
تلفن: ۴- ۸۶۸۰۸۰۲ و ۸۶۸۰۹۹۰
۶٫ مجتمع قضایی شهید رجایی
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۲۸ تا ۱۳۰ بازپرسی؛ شعبه ۷۰۱ تا ۷۰۳ دادیاری؛ شعبه ۷۲۱ تا ۷۲۶
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ جهاد، ۲٫ رضاشهر، ۳٫ سیدی
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
تلفن: ۴- ۸۴۶۰۳۷۰
۷٫ مجتمع قضایی شهید قدوسی (ویژه)
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۳ تا ۱۳۶ و شعبه ۱۰۸ بازپرسی؛ شعبه ۸۰۱ تا ۸۱۰ دادیاری؛ شعبه ۸۲۱ تا ۸۲۹
صلاحیت:
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری و ….
حوزه تحت پوشش:
مجتمع ویژه با محدوده تمام پاسگاه ها و کلانتری های برون و درون مرزی مشهد مقدس
آدرس: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸
تلفن: ۷- ۸۸۲۳۶۵۱
۸٫ مجتمع قضایی انقلاب
نوع دادگاه: دادسرای عمومی و انقلاب
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱ تا ۷ بازپرسی؛ شعبه ۹۰۱ تا ۹۰۵ دادیاری؛ شعبه ۹۲۱ تا ۹۲۶
صلاحیت:
 دادگاه انقلاب
حوزه تحت پوشش:
 با محدوده تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
تلفن: ۵- ۸۴۲۵۰۲۱
۹٫ مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه)
نوع دادگاه: حقوقی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۲ و دادگاه حقوقی؛ شعبه ۴۷ و ۴۸ بازپرسی؛ شعبه ۹۵۱ و ۹۵۲ دادیاری؛ شعبه ۹۶۱ تا ۹۶۳
صلاحیت:
رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ طرقبه، ۲٫ شاندیز
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ ویرانی، ۲٫ حصارگلستان
آدرس: اول طرقبه
 تلفن: ۶-۰۵۱۲۴۲۲۶۱۲۲
 سایت حقوقی اختبار مرجع اطلاعات و اخبار حقوقی
مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد
نوع محاکم: دادگاه کیفری
حوزه تحت پوشش:
 تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: نبش خیابان آخوند خراسانی ۲۶
تلفن: ۵-۸۵۳۹۰۲۱
حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد
حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب
تلفن: ۵-۸۴۲۵۰۲۱
دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
حوزه تحت پوشش:
 تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: خیابان مدرس، مدرس ۲
تلفن: ۲۲۳۹۸۹۰
مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان
نوع محاکم: دادگاه تجدید نظر
تعداد شعب: ۱ الی ۱۸
حوزه تحت پوشش:
 کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب
شماره تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۶۰
منبع:  www.wakilmodafe.com

دیدگاهتان را بنویسید