BBC Persian

آزار جنسی کودکان، کابوس هر پدر و مادریست، اما این آزار قابل پیشگیری است. اگر پدر و مادر از کودکی نکاتی مهم را به فرزندشان آموزش دهند، می توانند کاملا جلوی وقوع چنین اتفاقی را بگیرند. چطور نه گفتن را به کودک بیاموزیم و به او تفاوت لمس خوب و بد را یاد بدهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید