ساسان کریمی صراف

تو این همه فشار که روی ایران عزیز ما هست حتی دیگه خاطرات خوشی هم که داشتیم آسیب دیدن بریم ببینیم تو خونه مادربزرگه چه خبر هست.

دیدگاهتان را بنویسید