Deep Podcast

در این ویدیو به زندگینامه نادر شاه افشار پرداختیم. نادر شاه افشار با نام نادر قلی در شهرستان درگز در ایران متولد شد زمان تولد نادر شاه ایران در بدترین وضعیت خود قرار داشت اما تولد نادر شاه برای ایران یک شانس بزرگ بود نادر شاه خانواده ای کوچک داشت اما از همان ابتدا به دنیای سیاست و جنگ را پیدا کرد قصد داریم زندگینامه نادر شاه افشار را در چند قسمت ارائه دهیم زیرا نادر شاه افشار یکی از بزرگترین شخصیتهای تاریخ ایران است و نمیشود به راحتی از (نادر شاه افشار) گذشت. نادر شاه توانست ایرانی را که بیشتر شباهت به یک ویرانه داشت دوباره از نو بسازد و ایران تبدیل به اولین قدرت در منطقه شود. نادر شاه افشار بعد ها مرزهای ایران را بزرگتر از قبل هم کرد. اگر دوست دارید در مورد زندگینامه (نادر شاه افشار) اطلاعاتی کسب کنید این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید
در اروپا نادر شاه افشار را با ناپلئون بناپارت مقایسه میکنند و حتی به او لقب نادر شاه افشار، ناپلئون مشرق زمین را داده اند

منبع: نادر شاه افشار، آخرین جهانگشای شرق

زندگینامه نادر شاه افشار: قسمت دوم – فاتح مشرق زمین

زندگینامه نادرشاه افشار: قسمت سوم – شمشیر ایران زمین

دیدگاهتان را بنویسید