با یه امضا حسن داد به چینم !

ما هموطن چینی نخوایم چه کسی رو باید ببینیم

 

دیدگاهتان را بنویسید