تقلید صدا و هنرنمایی بی نظیر دیگراری از ساسان کریمی صراف عزیز!
عید همگی مبارک

دیدگاهتان را بنویسید